Søk - Innhold
Søk - Butikk
Søk - Blogg

masaga logo transperent med
Følg masagas blogger her!

Meld deg inn, og følg masagas vei videre.
Du vil få melding etter hver blogg artikkel blir publisert.
Du kan også selvfølgelig melde deg ut hvis du skulle ønske det.

Ny logo
Skrift størrelse: +
7 minutes reading time (1410 words)

Fluor, en gedigen bløff?

I USA kom fluortannkremen på markedet allerede på 40-tallet. I Norge skjedde det på 60-tallet, først på resept, for så å bli reseptfri i 1971. Da ble det fart i bruken og skolene hadde obligatoriske fluorskyllinger som alle skolebarna måtte delta i. Man sto gjerne på rekke og rad, ofte utendørs, og fikk tildelt dette plastbegeret med den grufulle fluoren du skulle skylle og pusse tennene med så lenge du klarte før du endelig kunne spytte den ut. Alle måtte ha fluorvann hjemme og dersom du ikke var flink til å bruke det kunne du bare takke deg selv om du fikk hull i tennene.
Litt senere kom også fluortablettene som ofte ble knasket som drops siden dette ble ansett som veldig bra for tennene dine. Jeg husker at vi i min familie selvsagt fulgte «de lærdes befalinger» til punkt og prikke. Ingen stilte spørsmål om råd og anbefalinger fra det offentlige siden alle visste at de selvsagt var eksperter på ethvert område de opererte innenfor. Dersom noen våget å vise litt sunn skepsis ble man gjerne sett litt ned på og ansett for å være opprørsk og uten rot i virkeligheten.

​Jeg er en av dem som vokste opp under fluorens glanstid og skylte, knasket og pusset etter alle kunstens regler. Likevel sitter jeg nå, i voksen alder, med en munn full av fyllinger. De fleste av fyllingene er av amalgam i tillegg. Allerede en av de første gangene jeg ble innkalt av skoletannlegen hadde jeg flere hull som ble borret opp lenge og vel for så å fylle med amalgam, som også er et meget, meget giftig materiale.

Senere år ble tannlegebesøkene avsluttet med fluorspyling, som kjentes ut som sandblåsing, for å fjerne tannstein for så å avrunde det hele med fluorpensling av alle tennene.
For en del år siden oppdaget jeg fikk en stygg brun-svart flekk på ene hjørne-tannen som liksom spredte seg til tannen ved siden av. Hver gang jeg spurte en tannlege om hva det kunne være sa de alltid at de ikke visste. Det er jo ikke noe rart i det hele tatt fordi tannlegene synes å ha «skylapper» på når det gjelder ny eller annerledes informasjon enn den de lærte om på skolen. Uansett, det er først nå, nærmest i skrivende stund og etter å ha dukket ned i alskens kilder på «begge sider», at jeg forstår hva disse flekkene kommer av. Fluor så klart, også kalt dental fluorose. Fluorose kan også sees som hvite striper eller flekker på tennene og forsvinner ikke med tiden.

Det er flere år siden jeg sluttet med fluor i tannkremen og først for et par år siden ba jeg også tannlegen min om å droppe både «fluor-sandblåsing» og pensling, noe han faktisk tok ganske så pent.

Det er dessuten også flere undersøkelser som tyder på at fluor kan ha en positiv korttids effekt, men ved lengre tids bruk faktisk gjør med skade enn gagn. Og bare for å ha det klart; Fluor er giftig for oss, veldig giftig, det burde derfor aldri ha fått innpass i vår hverdag i det hele tatt. Bildet viser enDental fluorose mild versjon av fluor-overeksponering, såkalt fluorose (bildet er ikke av mine tenner)

Dumping i drikkevann

Fluor er veldig giftig, mer giftig enn bly og nesten like giftig som arsenikk og hemmer over 100 enzymer i kroppen. Natriumfluorid (NaF) er mest vanlig i tannkrem og munnskyllevann mens fluorkiselsyre (H2SiF6) og natriumheksafluorsilikat (Na2SiF6) har blitt tilsatt i drikkevannet, spesielt i USA. (Det sies at dette ikke har blitt gjort i Norge) Dette har ført til at kroppen tar opp bly mye lettere fra miljøet. Hvis man får i seg bly, blir det mindre av signalstoffet dopamin i hjernen, noe som gir dårligere impulskontroll.

Bly forurensninger viste seg å øke nivåene av voldskriminalitet i samtlige datamaterialer som ble undersøkt i en større undersøkelse av statsviteren Roger D. Masters. Her er et lite utdrag fra artikkelen:

Han mener at eksemplet viser hvor viktig det er at forskere samarbeider på tvers av fagfelter for å få innsikt i denne typen problemstillinger. – Smal spesialisering er i seg selv et alvorlig problem, men det er like problematisk at samfunnsvitere ofte nekter å forholde seg til menneskets biologi, sier Masters. Han mener at forskningen som avdekker konsekvensene av blyforgiftning, bør få store virkninger for samfunnsdebatten. – Generelt er det mer sannsynlig at afroamerikanere tar opp bly fra kilder i miljøet. Grunnen er at de gjerne får i seg mindre kalsium fra maten enn kaukasiere fordi de ikke tåler laktose eller melkesukker. Roger D. MastersFordi høyere opptak av giftstoffer kan øke frekvensen av læringsproblemer, dårlige skoleprestasjoner, rusmiddelbruk og voldelig kriminalitet, kan mange rasistiske stereotypier om svarte i USA skyldes eller ha blitt forsterket av eksponering for nervegifter, hevder Roger D. Masters (bildet). Kilde: Tidskrift for den norske legeforening, desember 2003.

Starten på bløffen 


På 40- og 50-tallet ble aluminium veldig viktig for produksjon innen flyindustrien. Det ble brukt bergarten kryolit (Na3AlF6) for å utskille aluminiumen og et av de verste biprodukter fra dette var fluor. Store og mektige selskaper i både USA og Europa som Aluminium Company of America (ALCOA), IG Farben i Tyskland, det engelske Imperial Chemical Industries (ICI), DuPont Standard Oil med flere gjorde hva de kunne for å utnytte og tjene penger på biproduktene. Fluor var spesielt vanskelig å deponere på grunn av dets giftighet, men amerikansk storindustri fant likevel en utvei, nemlig å blant annet bruke det som tilsetning i drikkevannet. Produktet ble pådyttet gjennom kraftig propaganda. Økonomiske interesser lå i bunn og gjennom lobbyvirksomhet og bestikkelser ble fluor innført i all hast der tidligere advarslene fra for eksempel American Dental Association(ADA) ble oversett: «Fluorides are general protoplasmic poisons, probably because of their capacity to modify the metabolism of cells by changing the permeability of the cell membrane and by inhibiting certain enzyme systems".
Kilde: Journal of the American Medical Association, Sept 18, 1943

Fluorkiselsyre (H2SiF6) og natriumheksafluorsilikat (Na2SiF6) som er de aller farligste fluorvariantene ifølge Masters, blir stadig dumpet i naturen. Giftvirkningene av disse forbindelsene er ikke testet fordi amerikanske helsemyndigheter har antatt at de har samme kjemiske egenskaper som natriumfluorid(som de anser som trygt i små doser).

Etter å ha droppet både fluor og kommersiell tannkrem har jeg ikke hatt et eneste hull, ei heller slitt med tannstein Jeg har også vært mer forsiktig med sure fruktjuicer etc, minimert hvitt sukker og generelt hva jeg putter i meg. Det er jo det du putter i munnen som bestemmer hvordan miljøet der blir og eventuelle tilhørende tilstander. Dette er valg jeg er veldig fornøyd med og absolutt kommer til å fortsette med, det anbefales på det varmeste.

Jeg har virkelig satt et gedigent spørsmålstegn i forhold til hva man kan forvente seg av vilje fra myndighetene til å yte det beste for samfunnets borgere. I mange tilfeller ser det ut til at hemmelighold og profitt altfor ofte veier tyngst. Det har alltid vært, men er kanskje spesielt viktig i disse tider, å stille spørsmål ved ting som angår oss, vår helse og vår fremtid. Svarene ligger ofte bare noen søkeord på internett unna.

Her er link til forbundet tenner og helse.

Flere konsekvenser og coktaileffekten

Høye nivåer av fluorid kan også være knyttet til diverse hormonelle plager, allergier, lavere IQ, apati, benskjørhet og kreft. Det kan også skade vårt DNA Hver eneste gang man bruker f.eks. fluortannpasta eller fluorskyllevann, så trenger en del av fluoren inn i organismens system, 90% av dette lagres i knokler og skjelett. Man har visst i over femti år at fluor bremser ned thyroidfunksjonen. Likevel har vel de færreste pasienter med lavt stoffskifte fått beskjed av legen sin om å holde seg unna fluor.

Ifølge en rapport skrevet av National Research Council of the National Academies i USA i 2006 er «…fluor et forstyrrende element som i vid forstand endrer normal endokrin funksjon».
Den endrede funksjonen forårsaket av fluor kan ha en innvirkning på skjoldkjertelen, biskjoldkjertlene, bukspyttkjertelen, pinealkjertelen og binyrene. Vi får også tilført fluor fra andre kilder uten at vi er klar over det, det være seg enkelte matemballasjer, maritime produkter der skall eller ben blir brukt f.eks ansjos, fluor-tilsatt vann innen matproduksjon(import) og lignende. Dessuten har vi coktaileffekten fra alle andre skadelige stoffer vi i større og større grad blir utsatt for.
I Wikipedia står det at «…Nesten alle stoffer som inneholder fluor er giftige, men benbygningen til mennesker og andre pattedyr inneholder en liten dose fluor. For mye fluor kan lede til brunflekkede tenner (dental fluorose). Ved høyere konsenstrasjoner blir benbygningen og tennene skjøre og knoklene deformert (skjelettfluorose). Dødelig fluorforgiftning kan også forekomme.»

Om SLS, silikon og hår
 

Kommentarer

Ingen har kommentert denne posten enda. Vær den første til å sende inn en kommentar.
Besøkende
lørdag 16. februar 2019

Du må bekrefte at du ikke er en datamaskin! Trykk i den hvite firkanten, og send kommentaren!

2018 * masaga.no - 13 år med et naturlig fokus

Logg inn / Ny konto or Register